\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
2226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
3225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
435ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
5161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
6258Autyzm - problematyka prawna150.00
7257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
8240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
9273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
1086E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
11306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnymi pedagogice wczesnoszkolnej90.00
1239Edukacja medialna150.00
1337Efektywna komunikacja w szkole100.00
14243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
15245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
16244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
17246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
1812Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
19151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
20255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
21261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00
2278Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
23218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2465Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2575Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2629Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
273Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
28212Kreatywny nauczyciel180.00
2956Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
30241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
31192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
32307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00
3340Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
34242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3530Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
3636Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
374Mnemotechniki w edukacji150.00
38310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00
396Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
40288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00
41224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
4288Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
43247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
44223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
45289Pedagogika rodziny100.00
4634Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
47282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00
4897Praca z uczniem zdolnym100.00
4977Prawo w pracy nauczyciela100.00
50222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
51249Profesjonalny doradca kariery120.00
5249Profilaktyka przemocy w szkole120.00
5379PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5480PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5581PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5682PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5783PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5884PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5985PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
60215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
61309Przyczyny i skutki agresji100.00
6260Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
632Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00
64217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
65292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00
6610Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
679Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
68118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
69281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00
7028Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
7158Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
7259Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
7366Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
7427Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00
7574Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
76190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
7731Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
78219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7932Techniki szybkiego czytania150.00
80162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
81293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00
82103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00
83216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
84117Uczeń z dysleksją80.00
85274Uniwersytet dla rodziców120.00
8621Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
87135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
88150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
89221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
90148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
91308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00
9238Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
93269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
94193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9599Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
96201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00
97112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
98111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
9987Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
100203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
101167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
102206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
103195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
104100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1051Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
106159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
107119ABC doradcy zawodowego120.00
108267Animator czasu wolnego150.00
109277Asystent rodziny200.00
110286Bądź pewny siebie i osiągaj sukces180.00
111123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neuropsychologii100.00
112298Czy wiesz co jesz? Chemiczne dodatki do żywności100.00
113271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
114266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne 180.00
115163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
116121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
117133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
118300Informacja zwrotna: przekazywanie - przyjmowanie - poszukiwanie180.00
11972Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
120280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
121197Kurs profesjonalnej obsługi sekretariatu250.00
122296LearningApps - tworzenie i korzystanie z otwarych zasobów edukacyjnych100.00
123184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
12471Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
125270Odnowa biologiczna150.00
126146Podstawowe zasady składu gazet150.00
127124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
128250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
129303Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive120.00
130279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
131173Problematyka zawodoznawstwa150.00
132210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
133248Profesjonalny doradca kariery120.00
134166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
135152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
13651Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
137145Public relations w praktyce 150.00
138208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
139136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
14073Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
141142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
142278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
143272Techniki relaksacji150.00
14453Techniki szybkiego czytania 150.00
145268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
14645Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
147304Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle120.00
148153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
149297Tworzenie interaktywnych prezentacji online120.00
150290Tworzenie testów i ankiet online120.00
151213Uniwersystet dla rodziców120.00
152125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
153263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
154126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
155302Zarządzanie jakością - najważniejsze zagadnienia150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
156181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
15767Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
158194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
15968Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
160129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
161251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
162252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
163253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
164256Kurs języka migowego 500.00
165131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
166132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
167134Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
16842Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
169214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
170186Mediacje kryzysowe200.00
171185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
172187Mediacje rozwodowe200.00
173168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
174156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
175205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2015/16 rok200.00
176171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
177188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
178170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
179196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
180120Protezy nylonowe1000.00
18191Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
18276Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
183191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
184172Specjalista ds. kadr i płac350.00
185202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
186260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
18741Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
188169Techniki mediacji i negocjacji200.00
189160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
190127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00